Een gift doen

Burgers, bedrijven of organisaties die hun steentje willen bijdragen kunnen dat door online een gift over te maken of door te storten op rekening BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijnstichting met als vrije mededeling 850100/049 Streekfonds WVL Fonds LISA”.

Elke gift – hoe klein ook – wordt bijzonder gewaardeerd want elke euro telt!

Giften vanaf € 40 op deze rekening geven recht op een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (fiscaal attest). Alle giften worden tijdelijk integraal toegewezen aan het beschikbare budget ter ondersteuning van armoedeorganisaties en woonzorgcentra in West-Vlaanderen.

(witruimte)

Ik doe een gift
Actie organiseren
Partner worden
Project of Fonds
Schenking
Advies op maat