Getuigenissen

“Ik ben mijn peter heel dankbaar en wil hem tonen wat ik kan bereiken dankzij zijn steun.”

Mileidy, Studente psychologie

(witruimte)

Mileidy verhuisde een vijftal jaar terug van Spanje naar België. Na haar aankomst leerde ze Nederlands en ze liep middelbare school aan het Guldensporencollege. Mileidy droomde van hogere studies en via de directrice kwam ze in contact met het Fonds LISA dat haar de kans gaf om psychologie te studeren aan de Universiteit Gent. Dankzij de steun is Mileidy extra gemotiveerd om te tonen wat ze kan bereiken en later wil ze zelf ook meter worden voor het Fonds LISA.

(witruimte)

“Als secundaire school willen we al onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op verdere studies en op het latere leven.”

Nicole Casteele , Directeur Guldensporencollege

(witruimte)

Ze studeren bij ons af, ze gaan hun eigen weg. Sinds we met Fonds LISA samenwerken, kunnen we ook leerlingen die om een of andere reden minder kansen hebben, met een gerust gemoed loslaten. Deze jongeren het perspectief kunnen bieden van ondersteuning door geëngageerde ‘peters en meters’ is van onschatbare waarde. Het geeft hen vleugels. Mogen studeren, kunnen studeren, er niet alleen voor staan: onze LISA-studenten weten heel goed wat het project voor hen betekent.

(witruimte)

(witruimte)

“Het is de bedoeling om dit prachtige sociale anker ook uit te gooien in andere West-Vlaamse steden.”

Bernard Adins, Voorzitter LISA-raad

(witruimte)

Via Fonds LISA geven we studenten een kans om hogere studies aan te vatten. Het Streekfonds West-Vlaanderen waarborgt de continuïteit en geeft structuur, erkenning en bekendheid aan het fonds en zorgt ervoor dat het fonds verder kan uitbreiden. De investering in Fonds LISA is slechts een peulschil in vergelijking met de sociale, financiële en maatschappelijke opbrengst en betekent een win-win voor zowel student als samenleving.

(witruimte)

“Ik steun de studenten vooral mentaal met alle kleine of grote dingen die ze nodig hebben.”
Ina Deschepper, Meter bij Fonds LISA

(witruimte)

Ina is meter van twee zussen uit Kirgizië. Hun bijzondere status als ‘statelozen’ leverde nu en dan problemen op, maar ondertussen zijn de zussen een beetje een deel van de familie geworden. Ina steunt haar studenten vooral mentaal, maar evengoed helpt ze met alle kleine of grote dingen die nodig zijn tijdens de opleiding, van hulp bij de inschrijving op de hogeschool tot assistentie bij het vele papierwerk.

(witruimte)

“Het is aan ons om jongeren kansen te geven en onze kennis en netwerk in te zetten om hen te helpen.

Renaat Desiere, Peter bij Fonds LISA

(witruimte)

Renaat probeert als peter bij het Fonds LISA zijn studenten bij te staan met raad en daad. Hij vindt het hard om te zien dat sommige studenten de kans niet krijgen om hun talenten te ontplooien. En volgens Renaat kunnen studenten pas hun talenten ontwikkelen als ze ook effectief een kans krijgen die ze kunnen grijpen. Het is aan de peters en meters van het fonds om talentvolle en ambitieuze studenten die kansen te geven en hun kennis en netwerk in te zetten om de jongeren te helpen.

(witruimte)

(witruimte)

“De peters en meters zijn een echte meerwaarde voor de studenten.”

Marc Naessens, Lid van LC Kortrijk Mercurius

(witruimte)

Volgens Marc ligt de kracht van het fonds bij het feit dat elke student een peter of meter krijgt toegewezen. Samen wordt nagegaan wat nodig is om hogere studies in goede omstandigheden te beginnen en ook af te werken. Fonds Lisa zorgt dan ook niet enkel voor het financiële plaatje, maar ook en vooral voor emotionele ondersteuning. Bovendien draagt de student zelf ook financieel bij door een studentenjob uit te oefenen.

(witruimte)