Voor wie is Fonds Lisa?

Het Fonds LISA is er voor getalenteerde én gemotiveerde jongeren met ambitie die via hogere studies hun dromen willen waarmaken, maar omwille van  familiale of andere omstandigheden niet over voldoende steun of middelen beschikken om dit op eigen kracht te realiseren.

Via het Fonds LISA worden studenten ondersteund die door sociale en/of financiële omstandigheden moeilijk de stap van het secundair naar het hoger onderwijs kunnen zetten. Want iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontwikkelen en om te groeien in het leven, ongeacht afkomst, achtergrond of identiteit.

Het Fonds LISA zorgt hierbij niet enkel voor financiële en logistieke steun maar zorgt ook en vooral voor een persoonlijke ondersteuning. Vrijwillige ‘peters en meters helpen en coachen de studenten bij hun opleiding en bij al wat daar bij komt kijken.

Studenten die in aanmerking komen kunnen bijkomende financiële steun ontvangen om hun studies te betalen en dat voor de volledige termijn van hun opleiding.