Structurele partners

Fonds LISA is ontstaan in de schoot van Lions Club Kortrijk Mercurius en is ondertussen uitgegroeid tot een onafhankelijk projectfonds van het Streekfonds West-Vlaanderen dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Streekfonds West-Vlaanderen verbindt en versterkt lokale schenkers en lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang. Door ideeën, mensen en middelen samen te brengen wil het Streekfonds werk maken van een betere samenleving voor iedereen. Initiatieven die de kansen bevorderen van (maatschappelijk kwetsbare) kinderen en jongeren krijgen hierbij extra aandacht.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut en heeft als belangrijkste opdracht het werken aan een betere samenleving. De stichting zorgt in België en Europa voor verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en ter versterking van de maatschappelijke cohesie. De actiedomeinen zijn: armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en ontwikkelingslanden.

Fonds LISA is mogelijk dankzij de steun van en/of in samenwerking met: