Voor studenten

Fonds LISA is er voor getalenteerde en gemotiveerde jongeren die via hogere studies hun dromen willen waarmaken, maar omwille van familiale of andere omstandigheden niet over voldoende steun of middelen beschikken om dit op eigen kracht te doen.

Fonds LISA biedt hierbij niet enkel financiële steun, maar ook en vooral een persoonlijke begeleiding op maat van de student(e). Samen met een peter of meter wordt een doordachte studiekeuze gemaakt, een studieplan opgemaakt en werk gemaakt van de administratieve en andere verplichtingen.

Kan je zelf hulp gebruiken bij het organiseren en financieren van je hogere studies? Spreek erover met je leerkracht of vertrouwenspersoon op school en vraag of ze samen met jou een kandidatuur willen indienen voor ondersteuning door Fonds LISA. Op basis van je persoonlijke en/of familiale situatie, jouw vaardigheden en je motivatie zal de LISA-raad een beslissing nemen. Als je kandidatuur wordt weerhouden, krijg je een peter of meter toegewezen die je tijdens jouw hogere studies zal begeleiden en ondersteunen.

(witruimte)

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer info