Onderwijspartners

Het Fonds LISA werkt nauw samen met onderwijsinstellingen die kanszoekende en gemotiveerde leerlingen aanspreken en hen de mogelijkheid bieden om zich door het fonds te laten ondersteunen.

In overleg met directies, leerkrachten of brugfiguren van lokale secundaire scholen of sociale diensten van hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen, probeert Fonds LISA zoveel mogelijk hulpbehoevende studenten aan te spreken en waar mogelijk ook te ondersteunen.

Momenteel werkt het Fonds LISA samen met:

Secundaire scholen

Hogescholen en universiteiten