Peters & meters

De grote meerwaarde van het Fonds LISA is niet zozeer de financiële ondersteuning, maar wel de inzet van een groep geëngageerde vrijwilligers die de studenten persoonlijk begeleiden bij hun studies en zo de kansen op succes maximaliseren.

Deze zogeheten ‘peters’ en ‘meters’ zijn mensen die actief zijn in het bedrijfsleven of in het onderwijs en kunnen leden van de Lions Club zijn of van een partner of sponsor van Fonds LISA.

Samen met de student wordt van bij het begin van het studiejaar een studieplan opgemaakt waarbij de ‘peter’ of ‘meter’ onder andere helpt met of bij:

  • het maken van de juiste studiekeuze
  • administratieve ondersteuning bij de inschrijving of tijdens de studies
  • het opmaken van een budget en waar nodig het voorzien van extra financiële steun vanuit het Fonds LISA
  • het maximaal benutten van bestaande voorzieningen, studiebeurzen of andere ondersteuningsmogelijkheden
  • begeleiding, coaching en aanmoediging tijdens de studies
  • een luisterend oor en het aanpakken van (persoonlijke) problemen