Voor leerkrachten & begeleiders

Kanszoekende laatstejaarsstudenten kunnen door schooldirecties en derde-graad-begeleiders worden voorgedragen. Op basis van de persoonlijke en/of familiale situatie, de vaardigheden en de motivatie beslist de LISA-raad welke studenten al dan niet worden weerhouden. De LISA-raad wijst ook een kandidaat-peter of -meter toe die de student voor de ganse studieperiode zal begeleiden.

Op basis van deze informatie kan de kandidaat beslissen of hij/zij verder ingaat op het voorstel en op eigen initiatief kan contact worden opgenomen met de kandidaat-peter of -meter. Samen wordt een gedetailleerd budget en studieplan opgemaakt en er wordt contact opgenomen met de Sociale Dienst van de gekozen hogeschool/universiteit om na te gaan of de student recht heeft op een studietoelage of andere tegemoetkomingen vanuit de overheid en/of instelling.

Tot slot dient dient de kandidaat vrijwillig zijn of haar kandidatuur in bij de LISA-raad bestaande uit een motivatiebrief, een curriculum vitae en een realistisch budget voor het eerste studiejaar met bepaling van de eigen inbreng. De LISA-raad delibereert vervolgens en beslist bij unanimiteit over de aanvaarding van het dossier met in achtname van de argumentatie van de kandidaat-peter.

(witruimte)

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer info