Schenkingen & Giften

Naast steun van diverse bedrijven kan het studentenfonds LISA ook rekenen op financiële steun van individuele schenkers en van verschillende fondsenwervingsinitiatieven.

Zelf kan je ook steunen door een gift over te maken of door een fondsenwervingsactie te organiseren. Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest van de Koningin Boudewijnstichting. Schenkers kunnen het studentenfonds LISA ook opnemen als goed doel in hun testament.

Ik doe een gift

(witruimte)