Schenkingen & Giften

Naast steun van diverse bedrijven kan het studentenfonds LISA ook rekenen op financiële steun van individuele schenkers en van verschillende fondsenwervingsinitiatieven.

Burgers, bedrijven of organisaties die hun steentje willen bijdragen kunnen dat door online een gift over te maken of door te storten op rekening BE10-0000-0000-0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van volgende vrije mededeling: “C1850102 Fonds LISA” of gestructureerde mededeling 623/3615/00016.

Belgische giften vanaf € 40 op deze rekening geven recht op een fiscaal attest van 45% voor particulieren en tussen 20% en 25% voor vennootschappen op het werkelijk gestorte bedrag. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor het fiscaal attest dat in de maand februari van het jaar volgend op de gift wordt toegestuurd.

Elke gift – hoe klein ook – wordt bijzonder gewaardeerd want elke euro telt!

Schenkers kunnen het studentenfonds LISA ook opnemen als goed doel in hun testament.

Ik doe een gift

(witruimte)