Ook dit jaar kan het Fonds LISA weer rekenen op de steun van meer dan 100 bedrijven die zich engageren om één euro per dag aan het fonds te schenken.

De zogeheten club van 100 is een diverse groep van lokale, West-Vlaamse bedrijven die ervoor zorgen dat het Fonds LISA kan blijven voorzien in de nodige financiële ondersteuning van kanszoekende studenten.

Naast louter financiële ondersteuning staat de club van 100 bovendien garant voor een uitgebreid netwerk van contacten en heel wat knowhow die met het Fonds LISA en met de studenten worden gedeeld. Bovendien gaan heel wat leden van de club zelf als peter of meter aan de slag. Ze ondersteunen en begeleiden de studenten persoonlijk en vergroten de kansen op een succesvol studietraject.

Door te blijven investeren en het Fonds LISA verder uit te bouwen, kunnen steeds meer talentvolle jongeren de kansen krijgen om een mooie toekomst tegemoet te gaan. Deze jongeren zijn bovendien de uitgelezen ambassadeurs voor het Fonds LISA en mogelijks worden zij op hun beurt meter, peter of sponsor van het Fonds LISA.

Lees meer over de club van 100